Afvaardigingbeleid  Gewest MN1

De gewestelijke afvaardigingen in alle klassen behalve kader 38/2 en dames libre 2de klasse:

Amsterdam  1
Eem en Flevoland  2
Betuwe Veenendaal  2
Het Sticht  2
Organiserend district 1

 

Kader 38/2 derde klasse heeft nationale inschrijvingen met nationale voorwedstrijden. Hier volgt wel een gewestelijke finale op met acht finalisten, voor het hele gewest Midden-Nederland, dus MN1 en MN2 samen. Deze gewestelijke finale wordt beurtelings in MN1 en MN2 gespeeld. De kampioen en de nummer 2 wordt afgevaardigd naar het NK.

Bij de dames libre 2e klasse levert ieder district één afvaardiging, zodat er één gewestelijke finale volgt voor het hele gewest Midden-Nederland met acht finalisten. Deze gewestelijke finale wordt beurtelings in MN1 en MN2 gespeeld. De kampioen en de nummer 2 wordt afgevaardigd naar het NK.

Bij afzegging van een speler, wordt de reserve speler uit het desbetreffende district gebeld door de gewestelijk wedstrijdleider.

Er is één algemeen reserve speler. Dat is de eerste reserve speler uit het organiserende district. Hij wordt ook uitgenodigd voor de finale en geacht er te zijn. Deze reserve speler wordt ingezet bij het niet komen opdagen van één der finalisten. Als een finalist niet op tijd is (19.00 uur sharp), en geen contact heeft opgenomen met de wedstrijdleider, moet de wedstrijdleider besluiten deze reserve mee te laten doen. Heeft de speler wel contact opgenomen met de wedstrijdleider, dan beslist de wedstrijdleider of het excuus wel of niet acceptabel is voor het te laat verschijnen.

Een finalist krijgt, evenals de districtswedstrijdleiders PK, de uitnodiging voor de gewestelijke finale op vrijdag twee weken voor de te spelen finale, per mail toegestuurd.

 

Gijs van Rijn, gewestelijk wedstrijdleider MN1.